Plaats in de herberg

De dagen worden korter en de kerstboom staat al een tijdje opgetuigd en wel in de woonkamer. Voor mensen met dementie zijn de feestdagen vaak een hele opgave. U zult misschien denken, nou niet alleen voor mensen met dementie zijn de feestdagen een opgave…

De vraag; “Wat doen we met pa en ma?” popt bij menig zoon of dochter op met de feestdagen in het vooruitzicht. Zeker als één van je ouders dementie heeft vraagt dit wat extra’s, zeker in deze donkere dagen. Praktische tips kunt u vinden op de website van Alzheimer Nederland

De titel van mijn blog refereert naar het Kerstverhaal, Maria en Josef zijn op zoek naar een plaats in de Herberg terwijl ze onderweg waren naar Jeruzalem. Helaas was er nergens plaats voor ze en moesten ze uitwijken naar een stal waar Jezus werd geboren. Nou ja, u kent het verhaal…

De parallel met het meer dan 2000 jaar oude verhaal is in mijn optiek snel gemaakt. Als dementieverpleegkundige/casemanager dementie ben ik momenteel ook overal aan het aankloppen voor een plaats in een centrum voor wonen en zorg voor mensen met dementie, nergens is er momenteel plaats. De nood is soms hoog bij mensen met dementie in de thuissituatie. Zo ook bij dhr. en mevr. de Vries. Mevr. de Vries heeft Alzheimer en haar man zorgt met veel toewijding voor zijn dementerende vrouw. Het echtpaar heeft geen kinderen en een beperkt sociaal netwerk. Dhr. de Vries gaat op de fiets de boodschappen doen en wordt aangereden, hij breekt zijn heup. Met de ambulance is dhr. de Vries naar het ziekenhuis gebracht waar hij na de operatie gaat revalideren. Mevr. de Vries is alleen thuis, ondanks de snelle inzet van dagbesteding en de thuiszorg mist mevr. haar man vreselijk en gaat hem zoeken en gaat nachts dwalen. In overleg met de huisarts en echtgenoot wordt het traject voor een crisisopname opgestart. De huisarts overlegt met de dienstdoende specialist ouderen en besluiten gezamenlijk dat er een crisisopname moet plaats vinden. Op dit moment is er geen bed meer te vinden. Op advies van de intramurale instelling vraag ik met spoed een CIZ indicatie aan. Een CIZ indicatie geeft toegang tot een centrum voor wonen en zorg. Het CIZ neemt ook de WZD (Wet Zorg en Dwang) toetsing af. Met een WZD toetsing stem je vrijwillig in voor opname op een gesloten afdeling. En juist hier gaat het vaak mis, ook bij mevr. de Vries. Door haar dementie overziet ze de situatie totaal niet en weigert, dit wordt een WZD met bewaar genoemd. Het CIZ geeft aan dat ze wel kan worden opgenomen en dat de WZD toetsing achteraf, dus na opname ook mag plaats vinden. De ervaring leert dat er dan bijna geen weerstand en onbegrip is bij mensen met dementie omdat er meer rust is. Echter de organisaties willen alleen opnemen met BOPZ zonder bezwaar, reden: het risico dat ze tóch weigeren is aanwezig. Voor beide kanten kan ik begrip opbrengen, maar wat heeft mevr. de Vries hieraan? Niet veel, helaas. Administratief loop je vast en er is geen bed te vinden met andere woorden; ‘er is geen plaats in de Herberg’. De RM (rechtelijke machtiging) is de enige procedure die nog mogelijk is. Een zeer ingrijpende procedure met een rechter, griffier, advocaat en ambulance voor mensen met dementie en een heel kostbare.

Hoe mooi zou het zijn om met het Kerstverhaal in het achterhoofd deze problematiek gezamenlijk op te pakken. Samen met het CIZ, de organisaties en de dementieverpleegkundigen/casemanagers dementie. Als we bovenstaande systeemfout hebben opgelost kunnen we toekomstige echtparen, zoals het echtpaar de Vries goed en snel helpen. En om dan maar toch in Kerstsfeer te blijven; Als we dit opgelost hebben kunnen we met een gerust hart genieten van de feestdagen! Fijne dagen allemaal!