Zorgstandaard Dementie

Implementatie zorgstandaard

Het programma implementatie Zorgstandaard Dementie is onderdeel van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS. Het werkplan van de implementatie van de Zorgstandaard Dementie wordt gecoordineerd door het Dementie Netwerk Nederland DNN.

Specifiek over casemanagement dementie zegt de Zorgstandaard Dementie:

  • Het systematisch aanbieden van gecoƶrdineerde begeleiding, zorg en ondersteuning als deel van de behandeling door een vaste professional.
  • Deze professional maakt deel uit van een (multidisciplinair) samenwerkingsverband gericht op thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers.
  • De casemanagement professional is betrokken vanaf de start van het diagnostisch traject, zo snel mogelijk als de persoon met dementie wil, zonder onnodige wachttijden of wachtlijsten.
  • Het streven is om casemanagement in te schakelen op geleide van de individuele behoefte van de mens met dementie en mantelzorger(s). Deze behoefte kan in tijd variĆ«ren.
  • Casemanagement dementie eindigt na opname in een woonvorm voor mensen met dementie (zoals een verpleeghuis) door middel van een warme overdracht.
  • De casemanagement professional biedt desgewenst nazorg aan de mantelzorger(s) na overlijden van de persoon met dementie.
Meer informatie over de Zorgstandaard Dementie